Specializace – překážka pokroku

Zdá se, že stále větší specializace ve vědních oborech je stále více na překážku skutečnému efektivnímu využití mnoha výsledků vědeckého bádání a poznatků. Máme odborníky zcela unikátně vzdělané a zběhlé v některých úzce specializovaných oborech bádání, nedokážeme však jejich výsledky a poznatky spojit s využitím těchto poznatků i v jiných oborech. Dokážeme vidět buňky i jednotlivé molekuly, ale kvůli tomu nejsme schopni vidět celý organismus.

Malé příklady

Objevy některých léků na určité typy rakovinných nádorů vyplynuly z výzkumu něčeho zcela jiného. Dynamit Alfreda Nobela měl ulehčit práci, ale místo toho byl užit k efektivnějšímu zabíjení. Honba za získáním energie vedla k atomové bombě. Podobně se jakoby mimoděk, na vedlejší koleji lékařského a průmyslového využití z amylnitritů staly poppers, blahodárně působící v oblasti sexuálního života.